Hengellinen väkivalta – Spiritual Abuse

Kirjoitusteni tarkoitus on herättää huomaamaan ilmiöt, tunnistamaan ne, antamaan nimiä ilmiöille – ja toivon mukaan rohkaisemaan hengellisessä kentässä kovia kokeneita eteenpäin. Lue lisää keagerioista Hengellinen väkivalta tai Narsismi  On myös tervettä hengellisyyttä, terveitä yhteisöjä. Kirjoitusteni tarkoitus ei ole leimata mitään uskonsuuntaa, herätysliikettä, henkilöä.