God’s blessing does not oppose numbers (Revelation 7:9). But it does not focus on numbers. Sometimes God reduces our size so that we can see HIS blessing such as in the case of Gideon and the 300 (Judges 7:2-6). - Jumalan siunaus ei ole vastakkainen numeroiden kanssa (Ilm. 7:9). Mutta sen keskipiste ei ole numeroissa. Joskus Jumala pienentää meidät sen takia, että voisimme nähdä HÄNEN siunauksensa - aivan niin kun Gideonin ja 300 sotilaan tapauksessa (Tuom. 7:2-6)

by Norman Wise, Living Water Christian Counseling Blog

If you may read in English, with pleasure, visit http://livingwaterchristiancounseling.org/2014/05/01/what-is-the-difference-between-success-and-blessing/

# Permanent link to Is it all about Numbers? – Onko kaikki kiinni vain numeroista?

123. Miten suhtaudun kärsimykseen?

Vähän aikaa sitten viittasin kirjoituksessani siihen, kuinka asiat näyttävät tulevan vastaan puolelta ja toiselta – siihen malliin, että asia alkaa tuntua ”johdatuksen poikaselta”. Vastottain olin työpalaverissa, jossa yksi osanottajista luki pätkän Philip Yanceyn kirjasta Tuntematon Jeesus. Kohdassa kysyttiin, miten erilaiseksi oma elämämme – ja myös toisten elämä – muodostuu sen … Continue Reading 123. Miten suhtaudun kärsimykseen?