Skip to content

Kategoria: Haavoittunut usko – Wounded Faith

Tämänkertainen artikkeli liittyy blogin historiaan ja ydinlöytöihini pohtiessani oikeaksi ja vääräksi kokemani hengellisyyden kuvioita. – Ajankohtainen aihe, mikä putkahtaa esiin ajoittain hengellistä kenttää koskevassa keskustelussa, kun pohditaan onko Pastori tai […]

Not so bad… – Ei niin pahaa…

Gallup did astudy and asked people to identify the worst and best event of their life. They found that there was an 80% correlation between the two events. - Tutkimuksessa pyydettiin ihmisiä määrittelemään pahin ja paras hetki heidän elämässään. Kävi ilmi, että 80 %:sti nämä kaksi olivat samoja.

Oot sie samaa kuin mie…?

Oikeastaan valtavan hyvin aiheeseen sopi Iltalehden uutisointi julkisuuden henkilöiden perheväkivaltatilityksestä. Aihe on vakava. Joskus yhdistyy yhteen myös hengellisen vallankäytön kanssa. …Ja samantyyppistä selittelyä on myös hengellisissä yhteisöissä. Suora lainaus Iltalehden […]

Surun sanoitusta

Surun sanoitusta bloggaamisen alkutaipaleelta. ”Meitä kutsutaan jatkamaan matkaamme. — Minulle kehoitus päästää irti merkitsi astumista maahan, jonka nimi oli nauru.”

%d bloggaajaa tykkää tästä: