The Heart of a Pastor? – Paimenen mieli?

The only enduring motive is unselfish love which works for the team/flock. – Ainoa kestävä motiivi on epäitsekäs tiimin/lauman eteen vaivaa näkevä rakkaus.

Continue Reading

Possessing Right Things – Omistaen oikeita asioita

Possess promises, don´t difficulties. – Omista lupaukset, älä ihmeessä omista vaikeuksia.

Continue Reading

The Premise for Praying – Rukouksen lähtökohta

Before starting to pray, it is usefull (or even necessary) to clarify, whom we are praying. – Ennen kuin alamme rukoilla, on hyödyllistä (tai välttämätöntä) selkiyttää, ketä rukoilemme. Father, in Jesus name? – Isää, Jeesuksen nimessä? Yes, admittedly. – Kyllä, eitämättä. In my mind, we should think this a bit…

Continue Reading

Bold, in Love – Rohkeat, rakkaudessa

Even if we meet apocalyptic scenarios, we may be bold in love. – Vaikka kohtaisimme näkymiä, jotka tuovat mieleemme viimeiset ajat, voimme olla rohkeita, rakkaudessa.

Continue Reading

When I got It… – Kun tajusin sen…

When I got to think this, I get something to pray for! To pray the Word to be fulfilled in my life! – Kun tajusin tämän, sain jotain mitä rukoilla! Rukoilla Sanaa toteutumaan elämässäni!

Continue Reading

Odd fruits of misunderstood Authority – Väärinymmärretyn arvovallan oudot hedelmät

If some one is anointed by Lord, his/her behavior looks like Lords behavior – Jos joku on Herran voitelema, hänen käytöksensä on kuin Herran käytös.

Continue Reading

A Violence free Area – Väkivallaton alue

Especially, Christian marriage basing on LOVING God and Savior, ought to be the violence free area or we have casted aside God, who IS LOVE! – Erityisesti kristillinen avioliitto, jonka ymmärrämme pohjaavan RAKASTAVAAN Jumalaan ja Vapahtajaan, pitäisi olla väkivallasta vapaa alue – tai muutoin olemme heittäneet pois Jumalan, joka ON RAKKAUS.

Continue Reading
%d bloggaajaa tykkää tästä: