Aukomisapua ongelmaryppääseen +  terävyyttä visioon + (ammattitason valokuvilla) keulaa markkinointiin - LUE LISÄÄ SINULLE TÄRKEÄN OTSIKON ALTA!

From A Winepress of Fear to A Warrior – Pelon viinikuurnasta soturiksi

During the lastest week I have gone back to the story of Gideon again and again. – Viimeisimmän viikon aikana olen palannut uudestaan ja uudestaan Gideonin tarinaan.

Before I have written two articles about the same item. – Aiemmin olen kirjoittanut aiheesta kaksi artikkelia.

Piilosta pelastajaksi

Meeting Fear Factory (Pt.1) – Pelkokertoimen kohtaaminen (Osa 1)

Every one of us react to difficulties in different ways. – Jokainen meistä reagoi vastoinkäymisiin eri tavoin.

One way is to hide oneself from ”enemies”. – Yksi tapa on piiloutua ”vihollisilta”.

And an another to accuse Lord because of his absence. – Ja toinen syyttää Herraa Hänen poissaolostaan.

Even in these situations when Lord has called us to do something to the situation at hand. – Myös tällaisissa tilanteissa Herra on kutsunut meidät tekemään jotain käsillä olevalle tilanteelle.

To rise out from the pit of fear, frustration, subservience, accussations… – Nousta ylös pelon, turhautumisen, alistumisen ja syytösten kuopasta.

And do to which Lord has called us. – Ja tehdä se, mihin Herra on meidät kutsunut.

To win ”enemies”, Midianites, which are runsacking which belongs to us. – Voittamaan ”viholliset”, ”midianilaiset”, jotka rosvoavat meille kuuluvaa.

As we learn when we read the story of Gideon, something happens when we rise and do which Lord has planned us to do: We see also Lord moving – by victorious way. – Ja niin kuin opimme Gideonin tarinasta, jotain tapahtuu, kun nousemme ja teemme, mitä Herra haluaa meidän tekevän: Näemme myös Herran liikkuvan – voittoisasti.

Have any Question or Comment?

Vastaa

4U SOMESSA

%d bloggaajaa tykkää tästä: