883. Tell Your Story – Kerro tarinasi

Your story may me weird. It may be ugly. — – Tarinasi voi olla outo. Se voi olla epämiellyttävä.

DSC_3598

It may be full of pain. Or it may be full of happiness and balance as well. — Se voi olla täynnä kipua. Tai se voi olla täynnä onnea ja tasapainoa yhtä lailla.

DSC_3915

It may include a radical intervention of God or slow motion toward Him.  — Se voi sisältää Jumalan käänteentekevän asioihin puuttumisen tai se voi kertoa hitaasta liikkeestä Jumalaa kohti.

DSC_8004

Your life is unique. So it is your story. Other´s lives are unique as well, so are their stories, too. Be sensitive. Be obedient. Be bold to share your story. – Elämäsi on ainutkertainen. Niin on myös tarinasi. Niin on toistenkin tarinat. Ole herkkä. Ole kuuliainen. Ole rohkea jakaessasi tarinasi.

DSC_5837

Some one needs your story and testimony. — Joku tarvitsee tarinaasi ja todistustasi.

Vastaa