Valokuvauksen myötä olen uudestaan astunut värien maailmaan. Olen vaikuttunut kauneuden äärellä, jonka kamera pystyy tallentamaan usein vain osittain.

By photographing I have stepped once more to the world of colours. I have impressed by the beauty around me, the beauty which a camera may only partially save.

untitled-3947

At least once a week I will write both in English and in Finnish. Let me explain why this kind of change of course. – Kerran viikossa kirjoitan sekä suomeksi että englanniksi. Selitän, miksi tällainen kurssinmuutos.

An example of the WordPress blogger called Elämän Katupeili http://pilvipouta.wordpress.com encouraged me to take part the challenge called Photo Challence given by http://dailypost.wordpress.com. This is why I will write, once a week, about the matter given Photo Challenge both in English and Finnish. At the same time my story will deal with my own theme, the and spiritual life in a form or another. I hope this offer also my readers a bit different angle.

WordPress -bloggerin, Taikakivi, http://pilvipouta.wordpress.com esimerkin rohkaisemana tartuin haasteeseen nimeltä Photo Challenge http://dailypost.wordpress.com. Tämän vuoksi kerran viikossa kirjoitan annetusta aiheesta suomeksi ja englanniksi. Tarinaani sisällytän ”oman” teemani, hengellisen elämän ja uskon, muodossa tai toisessa. Toivon, että näin voin tarjota lukijoilleni hieman erilaisen näkökulman.

This week, the theme is to

”–share a photograph with a prominent color (or assortment of colors) that reveals more about you. It could be a symbolic, meaningful shade; a color that expresses how you currently feel; or a combination of colors that excites you and tells a visual story.”

Tämänkertainen tehtävänanto kehottaa jakamaan kuvan, jossa on väri tai valikoima värejä, jotka kuvaavat jotenkin kuvaajaa. Kuva voi olla vertauskuvallinen, sillä voi olla tarkoitus; se voi kuvata tämänhetkistä olotilaa; väriyhdistelmä voi kiinnostaa tai kertoa tarinan.

Why this photo taken of a bit sorrowfull and naked nature of autumnal Finland? – Miksi kuva hieman surumielisestä ja paljaasta syksyisestä luonnosta Suomessa?

I love colours, different colours – and most of all colours of joy and warmth. – Rakastan värejä, erilaisia värejä – ja ennen muuta rakastan ilon värejä ja lämpimiä värejä.

Many times the spirituality of Finnish people is a bit melancholy one. When spirituality came alive for me, the first and main result was JOY. I stop dressing myself dark colours and stop seem gloomy. It wasn´t because of situations around me but because of joy inside me. I believe, many times, just this inner joy has helped me survive hard times, challenges and some times even horrors of life.

Monesti meidän suomalainen hengellisyytemme on sävyttynyt surumielisesti. Kun hengellisyys alkoi elää minulle, ensimmäinen ja päällimmäinen seuras oli ILO. Lopetin pukeutumisen mustiin enkä enää näyttänyt synkeältä. Tämä ei ollut seurausta ulkonaisista oloista vaan ilosta sisälläni. Uskon, että monesti, juuri sisäinen ilo auttaa selviämään kovista ajoista, haasteista, jopa elämän kauheudesta.

By photographing I have stepped once more to the world of colours. I have impressed by the beauty around me, the beauty which a camera may only partially save.

Valokuvauksen myötä olen uudestaan astunut värien maailmaan. Olen vaikuttunut kauneuden äärellä, jonka kamera pystyy tallentamaan usein vain osittain.

This is like the faith: Many times I only may step in and feel the results.

Tämä on vähän sama niin kuin uskossa: Monesti on otettava vain askel, minkä jälkeen tunnemme seuraukset.

Taken from the mouth of Jesus: ”– If any man is thirsty, let him come to Me and drink! He who believes in Me [who cleaves to and trusts in and relies on Me] as the Scripture has said, From his innermost being shall flow [continuously] springs and rivers of living water.2 (John. 7: 37a, 38)

Jeesuksen sanoin: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat´” (Joh. 7: 37a, 38)

About the Author

Pauliina Kuikka ()

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: