282. Hyvät välit – Ylös? (Jumalan tuntemisesta osa 1/2)

Pääasia on, että vielä liki 2000 vuotta noiden tapahtumien jälkeen, voimme tulla tuntemaan Jeesuksen – aivan samalla tavoin kuin Pietari, Johannes, Paavali tai Timoteus. Jeesus voi olla meille – ei mielikuvitusolento – vaan realiteetti.

Väliin hieman erilainen artikkeli 😀 – Jumalan tuntemisesta

Hyvät välit – Ylös?

Ajatus lähti liikkeelle Johanneksen kirjoituksesta:

”Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.
Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.
Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.
Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. (1. Joh. 1:1-4)

Oletko koskaan kuullut jonkun sanovan tai itse sanonut: ”No, kun sinulla on suhteet Ylöspäin kunnossa, niin…” Tai ehkä olet tehnyt sen toisessa muodossa: Pyytänyt jonkun ”voidellun” rukousta tai esirukousta.

Silminnähden vakuuttunut?

Johanneksen kirjoitus antaa ymmärtää, että Johanneksen ja ensimmäisten kristittyjen todistus oli silminnäkijätodistus. He puhuivat ja kirjoittivat siitä, mistä olivat kuulleet, nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet.

Mutta entä sen jälkeen? Olen kuullut monen monta kertaa sanottavan, että nyt on niiiiiiiin hankala uskoa, kun ei ole, mitä näkee. Se Jeesuskin eli 2000 vuotta sitten. Milläpä ne ihmeetkään todistat! Entäpä jos ne ensimmäiset kristityt puhuivat omia kuvitelmiaan? En usko, ennen kuin näen.

Ehkä yhden vastauksen tuohon kysymykseen antaa Paavali.

Paavalin lähtökohdat kristinuskon suhteen eivät olleet mitkään loistavat: Paavali oli intohimoinen kristittyjen vainoaja. Eikä hän ollut myöskään silminnäkijätodistaja Jeesuksen teoille. Hänen uskonsa perustui ”toisen käden tietoon” periaatteessa. Käänteentekevä kokemus oli Jeesuksen ilmestyminen Damaskoon johtavalla tiellä, mutta jatko ja jatko-opetus oli kristinuskoon kääntyneiden varassa. Näillä eväillä Paavalista tuli suurimpia vaikuttajia ensimmäisten kristittyjen keskuudessa.

Paavalille ei ollut ongelma se, että hän ei ollut ”ensikäden todistaja”. Hänelle näyttää riittäneen se tietoisuus, että Jeesus Kristus on Herra ja aiemmin uskoon tulleiden todistus/opetus. Muille sen sijaan ajoittain tuo ”toisen käden tiedon” varassa eläminen näyttää olleen ongelma. Paavali näyttää tekstiensä perusteella joutuneen vakuuttamaan, sitä että hän on apostoleihin verrattava, vaikka hänellä ei ole samantyyppistä kokemusta konkreettisesta, käsinkosketeltavasta Jeesukselta kuin esimerkiksi Johanneksella tai Pietarilla. Tästä huomaamme, kuinka herkkiä kristittyinä olemme arvottamaan kokemuksiamme – omia ja toisten! Meidän aikanamme asia voisi olla niin, että pidämme näyissä ja ilmestyksissä elävää uskovaa jotenkin parempana tai suurempana uskovana kuin jota kuta, jonka taival on tasaisempi kokemusten suhteen! Aivan niin kuin Pietari, Johannes ja Paavali – tai vaikkapa Timoteus, joka näyttää kotonaan omaksuneen kristinuskon – olivat yhtä lailla uskossa, meidänkin on hyväksyttävä se, että tiemme uskoon ja myös uskon tiemme voi olla toisenmoinen kuin jonkun toisen. Silti olemme uskovia ja yhtä arvokkaita uskovina!

Pääasia on, että vielä liki 2000 vuotta noiden tapahtumien jälkeen, voimme tulla tuntemaan Jeesuksen – aivan samalla tavoin kuin Pietari, Johannes, Paavali tai Timoteus. Jeesus voi olla meille – ei mielikuvitusolento – vaan realiteetti.


Miten on mahdollista, että…

Uskon asioissa törmäämme kyllä mahdottomilta tuntuviin muureihin. Kysymykseen: Onko tuollainen mahdollista… Ja epäilykseemme: Ei varmaankaan voi olla… No, jos jonkun kohdalla, niin ei ainakaan minun.

Kysymys on sama kuin Nikodemoksen kohdalla Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Nikodemos oli pudonnut pahasti kärryiltä. Häntä kiinnosti Jeesus sen takia, että Hän teki mielenkiintoisia – jopa huomiota herättäviä – asioita. Nikodemos yhdisti tämän siihen, että Jumalan ”oli pakko olla Jeesuksen kanssa” – muuten tuo, mitä tapahtui ei olisi mahdollista.

Jeesus alkaa puhua Nikodemokselle uudesta syntymästä – ikään kuin ihminen syntyisi uudelleen. Vain tuollainen uudestaan syntynyt ihminen voisi nähdä Jumalan valtakunnan.

Nikodemos putoaa vielä enemmän kärryiltä… Että uusi, ikään kuin toinen syntymä… Nikodemos miettii, että tuollainen on mahdotonta… eihän kukaan voi syntyä toista kertaa…

Jeesus selittää uuden syntymän: Ihmisen täytyy syntyä uudestaan – vedestä ja Hengestä – muuten hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.

Älä yritäkään ”liikaa” ymmärtää

Jeesuksen sanat ovat arvoitukselliset: Hän sanoo, että Nikodemoksen ei pitäisi kummeksua tuota asiaa…

”Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.” (Joh. 3: 7,8)

Ei kaikkea perinjuurin tarvitse ymmärtääkään.

Jotenkin näen tuon asian niin, että monet asiat selviävät matkan varrella.
Olemme tässä hengellisessä kentässä tehneet tästä tiedettä… Pohtineet sitä, kumman pitää olla ensin uskon vai kasteen… ja missä vaiheessa Pyhä Henki tulee kuvaan… ja kuinka Hän tulee kuvaan…
Tietenkin on tärkeää hahmottaa asioita, mutta meidän ei pidä tehdä tästä liian monimutkaista – vielä vähemmän alkaa omaan kokemukseemme ja näkemykseemme perustuen arvottamaan/mittaamaan toisen kokemusta… onko joku ihan ”oikein päin uskossa”…

Mielestäni meidän kannattaisi
1) Tunnustaa, että emme tyhjentävästi ymmärrä Jumalan teitä omassa eikä toisten elämässä
2) Ymmärtää, että kaikkein tärkeintä on antaa tuolle uudelle elämälle tilaa omassa elämässä. Siitä huolimatta, ettemme ymmärrä, antaa uuden elämän tulla ja syntyä!
3) Ja matkan varrella – tarpeen mukaan – saamme ehkä selityksiä/nimiä sille, mikä tämä juttu oikein on.
Mutta – Jeesuksen sanoihin viitaten – niin kauan kuin olemme ikään kuin ulkopuolella meidän on vieläkin vaikeampi ymmärtää, mistä on kysymys!

Jatkan seuraavassa kirjoituksessani aiheesta: Mitä Jumalan tunteminen on?

Vastaa